Hvordan legge inn brevmalen som vannmerke i Word

Her ser du hvordan du bruker brevmalen i Word på din egen maskin
  1. Åpne malen Brev - "Bruk i Word" i Papirfly for å hente inn din logo og adresse og legge inn sertifiseringslogoer.
  2. Lagre, og last net Trykk PDF til din maskin
  3. Åpne Word
  4. Gå til fanen Design, finn valget for Watermark/ Vannmerke
  5. Der du kan velge bilde finner du PDFen du lastet ned.
  6. Sjekk at størrelse står på 100% og at Washout ikke er på
  7. Trykk Ok, da kommer brevet i bakgrunnen i dokumentet og du kan skrive brevet.
    Merk at når du skriver ser Logo og adresse ut som det er tonet ned, det vil ikke være tilfellet når du skriver ut brevet eller lagrer det som PDF og sender til en mottaker.

Link tilbake til malene