I denne brevmalen skriver du brev. Informasjon om din bedrift og deg hentes fra Min Side.

Etter at du har skrevet dokumentet lagrer du det slik xxxx og slik bruker du det xxxx.