Denne logoen formet som en etikett brukes for HMS-kommunikasjon. Ønsker man fokus på et spesielt tema innenfor HMS kan man bruke en av variantene med ikon som vist her.

Se eksempel for bruk. VB-logo skal alltid stå i sammenheng med “Forsiktig, Verdens Beste” logo som vist her, og etikett skal ha 3o skråstilling.