Primærlogo: Logo i boks

Primærlogoen skal benyttes i størst mulig grad i all kommunikasjon.

Fargevarianter

Det er tre fargevarianter av logo i boks.
• Blå er hovedlogo.
• Sort nyttes når det ikke er mulig å trykke farge.
• Grå variant brukes når man ønsker et eksklusivt/dempet uttrykk.

Medlemslogo henter du med logogeneratoren her